Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Nejžádanější města

O nás

Na našich webových stránkách www.zajezdy-do.cz najdete množství různých zájezdů do různorodých destinací celého světa. Jsou zde zájezdy několika renomovaných a pojištěných cestovních kanceláří (CK Mayer&Crocus, CK Trumf, CK Amitours, CK KTour a dalších), které pořádají podrobné poznávací zájezdy nejen po Evropě, pobytové zájezdy s výlety, pobytové zájezdy s výlety z termálních lázní, zájezdy s lehkou pěší turistikou a krátkodobé poznávací zájezdy. Mezi těmito zájezdy můžete najít také zájezdy do vzdálených zemí a exotických destinací. Mezi nejoblíbenější patří zájezdy do ChorvatskaFrancie, Itálie, Německa (vč.velmi pohostinné spolkové země Bavorsko), Portugalska (vč. květinového ostrova Madeira), Velké Británie, Turecka, Řecka (vč. bájného ostrova Kréta), Rakouska (vč. císařské Vídně a pěší alpské turistiky), Švýcarska, Spojených států amerických, skandinávských zemí (např.Norska, Finska) a na Island.

Naše zájezdy též můžete zakoupit u řady našich provizních prodejců (např. CA Trend Příbram)

Írán - velký okruh - letecky

Írán – starověká Persie. Kolik starých kultur tudy prošlo a zanechalo zde své výrazné stopy. Pojeďte s námi poznat tuto nádhernou a turisty zatím nepříliš navštěvovanou zemi s krásnými mešitami, rozlehlými paláci, nádhernými zahradami, nekonečnou pouští, vysokými horami, starověkými památkami a hlavně příjemnými a pohostinnými lidmi. Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová. CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek. K zájezdu budeme v lednu / únoru pořádat prezentaci a info schůzku k vízům. Zájemce prosíme o nahlášení zájmu v CK.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Teheránu (s přestupem).
 2. Den: Přílet do Teheránu v nočních - ranních hodinách, dle času příletu ubytování a krátký odpočinek (v případě pozdějšího příletu nebude přejezd na hotel). Prohlídka moderního hlavního města dnešního Íránu - TEHERÁNU: palác Golestan, National jewels museum – největší nerozřezaný diamant na světě Moře světla, 34 kilogramový Globe of Jewels, koruny šáhů atd., jedinečný most pro pěší Tabia Bridge.
 3. Den: QOM – centrum šíitů, svatyně Fatimah Masumah (sestra 8. imáma Rézy, nelze vstoupit do interiérů hlavní svatyně s hrobkou Fatimy), druhé nejposvátnější místo v Iránu. KESHAN – krásné a rozsáhlé bohaté tradiční domy a lázně.
 4. Den: Dkončení prohlídky KESHANU - krásné zahrady Fin s jezírky. ESFAHÁN – bývalé hlavní město safíjovské říše, arménská katedrála Vank (v Esfahánu je 13 křesťanských obcí), slavné mosty přes řeku Zayandeh.
 5. Den: Dokončení prohlídky ESFAHÁNU - nádherné náměstí Maidán Emám (UNESCO), Šáhova mešita, mešita šejka Lotfolláha, paláce Ali Qapu a Chehel Sotún, volno na nákupy na bazaru apod. Pro zájemce možnost výjezdu lanovkou do hor nad Esfahánem, zajímavá pouštní horská krajina, výhledy...
 6. Den: Cestou do pouštních oblastí se zastavíme ve starobylém městě NAIN, kde si prohlédneme mešitu Jamme. CHAK CHAK – nádherné místo v poušti, stále funkční ohňový zoroastriánský chrám.
 7. Den: YAZD – poslední výspa před nekonečnými pouštěmi, centrum zoroastriánského náboženství, chrám ohně Ateshkadé, Věže mlčení, typické kupolovité pouštní domy s desítkami badgírů (větracích věží), procházka starým centrem Yazdu, mešita Jámé.
 8. Den: Ráno odjezd do PASARGÁD (UNESCO) - hlavní město Perské říše za Kýra II. Velikého (zakladatel achajmenovské dynastie), hrobka Kýra II. Velikého. Přejezd do Shirázu.
 9. Den: NAGHST-E ROSTAM – 4 impozantní hrobky perských achajmenovských králů (období 5.stol.př.n.l.) vytesané do skal. PERSEPOLIS (UNESCO) – achajmenovské sídlo patří k nejpůsobivějším starověkým místům v Přední Asii, Palác Apadana, Síň 100 sloupů, Brána všech národů s okřídlenými býky, hroby perských vládců, monumentální reliéfní výzdoba. Začátek prohlídky SHIRÁZU - starobylý bazar Vakil a komplex mešity a lázní Vakil. Relaxace v zahradách v areálech hrobek dvou básníků – Háfeze a Sa’dího.
 10. Den: SHÍRÁZ - město básníků, vzdělání, slavíků, růží a kdysi i vína. Hlavní pozoruhodností Shirázu jsou velké mešity, některé z nich si samozřejmě také prohlédneme. Na závěr rozlehlé zahrady ráje Bagh-e Eram. Přelet do Ahvazu.
 11. Den: TCHOGA ZAMBIL (UNESCO) - nejlépe dochovaný (a zároveň jediný) elamitský stupňovitý chrám - zikkurat - v Íránu (13. stol.př.n.l., dochovaly se tři stupně). Královské město SÚSY, jedno z hlavních měst Perské říše, údajný hrob proroka Daniela i pozůstatky sídelního achajmenovského paláce. Historické vodní mlýny v SUSHTARU (UNESCO) z doby Sásánovců (římské období).
 12. Den: Přejezd pohořím Zagros do oblasti Khoramabadu. Jedny z nejkrásnějších sásánovských reliéfů v Iránu - TAGH E-BOSTÁN. Nocleh v Bisotunu nebo v Kermanshahu.
 13. Den: BISOTUN (UNESCO) - skalní reliéfy a nápisy Dareia I., karavanseraj aj. Klínopisné nápisy na skále v GANJNAME v krásném horském prostředí. HAMADAN – starověká Ecbatana, jedno z nejstarších měst na světě, hrobka biblické Ester, hrobka největšího učence islámského světa Avicenny.
 14. Den: TAKHT-E SOLEJMAN (UNESCO) – jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Íránu, leží v nadm. výšce 2 070 metrů, tzv. „Šalamounův trůn“, rozsáhlé rozvaliny města na břehu jezera, krásné výhledy. Výstup na Zendan-e Soleyman - "Salamounovo vězení" - vysoký kužel zvedající se nad Takht-e Solejman s výhledy do krajiny. Dojezd na ubytování do Zanjanu.
 15. Den: Přejezd do SOLTANIYE (UNESCO) – hlavní město ilchánských Mongolů, mauzoleum sultána Oljaitu (kopule mauzolea patří k největším na světě, výstup do kopule). QAZVIN - hlavní město Íránu za Kádžárovské dynastie, stavby z této doby i jeden z nejkrásnějších íránských bazarů. Dojezd do Teheránu.
 16. Den: Brzy ráno (může být i v nočních hodinách předchozího dne) odjezd na letiště a odlet z Teheránu zpět do ČR.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
4. 4. - 19. 4.16 dní49 990,- KčVíce o ceně
Dospělí52 990,-Last minute!
Neváhejte a objednejte ještě dnes! Objednat zájezd

Cena zahrnuje

 • vstupy dle programu
 • průvodce a místního průvodce
 • 14x polopenzi
 • 13-14x ubytování (dle času letu) v hotelu (2lůžk. pokoje s vlast. příslušenstvím)
 • kompletní dopravu autobusem nebo minibusem (dle počtu klientů) po Íránu
 • letištní taxy
 • vnitrostátní let Shiraz - Ahvaz
 • leteckou dopravu Praha - Teherán - Praha (s přestupy)
 • CK si vyhrazuje právo změnit pořadí navštívených míst dle místních podmínek.

Cena nezahrnuje

 • cena nezahrnuje bakšišné / spropitné ve výši cca 60 USD / os.
 • vízum (o podrobnostech k vyřízení víza Vás budeme včas informovat), ideální je zúčastnit se info schůzky, která proběhne nejspíše během února 2020.

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení, na vyžádání v CK (je nutno ověřit kapacitu, v oblasti Ahvazu a Dezfulu negarantujeme 1/1 pokoje z důvodů menších hotelů a menšího počtu 1/1 pokojů)
 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč

Rychlý kontakt

CK Mayer + Crocus s.r.o.

Email: ckmayer@iol.cz

Tel: 241 432 483

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze LAST MINUTE?